ГОЛЯМОТО ЗАВРЪЩАНЕ: Интензивно движение в края на почивните дни