ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ: Кабинетът разглежда допълнение на НПК