VOX POPULI представя нова сцена за култура в градска среда