При какви условия започва учебната година в тези 3 държави