14 000 бежанци са приклещени на гръцко-македонската граница