Трябва ли да има таван на частните здравни услуги?