Александър Маринов: Протестите и причините да са разразят са симптом за проблеми в управлението