Родител отказа да пусне детето си на училище заради тормоз