Апаратура и документи са иззети при обиск на офис на ЛиЛана