Радостин Василев: 15 млн. лв са били изплатени са спортни проекти, до момента няма нито един реализи