Трети ден преговори за разпределянето на висшите постове в ЕС