Денков за "Трети март": Ако има партиен проект, трябва да е отделен от Президентството