В училищата и детските градини ще се изучава жестов език