Световен или български проблем е недостигът на лекарства