График дели на ваксинирани и неваксирани служители в Дом за стари хора във Враца