Ананиев: До 20 януари се възобновява приемът в Педиатрията