Боил Банов: Водим дела и спорове със СУ и заради други сгради