Евростат: Търговията между Русия и ЕС – със сериозен спад