ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ ПЕНСИИТЕ: От 7 май служители на НОИ тръгват из страната