ДЕПУТАТИ ПОД ОБСАДА: Парламентът събра кворум с първата регистрация