Пиесата "64"- разказ за стигмата върху бездетните двойки