Мост се руши и заплашва да откъсне от света село Първенец