Кога ще бъде върнат у нас портретът на Александър І Батенберг?