ВАП: 5 партии са получили по-големи от законовите субсидии за 2018 г.