48 ДЕН НА ПРОТЕСТИ: Очаква се ново шествие на недоволните