Кабинетът иска да подаде молба за влизане в чакалнята на Еврозоната