ДИПЛОМАТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ: Гърция и Турция в спор за Средиземно море