НАЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА: Трябва ли да бъде приет предложеният закон?