Сираков: Тити стана собственик, дължим на Божков 7 млн. лева