Мая Манолова обеща дигитализиране на Столичната община