Васил Найденов: Дразнех се, когато ме сочеха с пръст заради сексуалността ми