Метални ограждения около сградата на Народното събрание