"Пулс": Защо едни хора боледуват по-често от други?