Милена Хлебарова, психолог: Агресията определя поведението на политиците