Иззетите документи от имението на Тръмп съдържали информация за Макрон