Георги Петков: Ще продължа още една година, тъжно ми е за Левски