ПРОВЕРКА В "АВТОМАГИСТРАЛИ": От 84 обекта е изпълнен само един