Вкусът на историите: Александра Петканова – за цената на парите, популярността и публичния живот