Отец Иван, който от години се грижи за хора, изпаднали в беда, обявява фалит