Д-р Колчаков: Проблемът в здравеопазването е хроничен