Федерацията на месопреработвателите: Само 1/3 от свинското месо у нас е българско