Витоша се включи в кампанията за Иван Тодоров, той вече е в Турция