Обсъждат връщането на хартиените бюлетини като алтернатива на машинното гласуване