Изчисляват обезщетения за инциденти на пътя по нова методика