Съветът по финансови въпроси решава за въвеждане на информационна кампания за еврото