Нов протест на инициативата \"Системата ни убива\"