Продължителното онлайн обучение ще доведе до значителни дефицити на знания при учениците