МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АСАНСЬОРИТЕ: Обсъждат въвеждане на задължителна защита