Началото и уроците на прехода - 30 години по-късно