Мира понесе тежка обида от Ева и Ваня - VIP Brother 2018